หมายเหตุ

การสมัครใช้งานต้องใช้ระบบเครื่อข่ายของกรมอนามัยเท่านั้น

กรุณารอสักครู่ หากท่านใช้งานภายใต้เครื่อข่ายกรมอนามัยจะทำการเข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร

หากท่านอยู่ไม่ได้ภายใต้ระบบเครื่อข่ายกรมอนามัยหรือท่านกำลังใช้งานเครื่อข่ายภายนอกจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการสมัคร E-mail ได้